Ergonomie

Cílem ergonomie pracovního místa je přizpůsobit pracovní prostředí člověku tak, aby nedocházelo k přetížení pohybového aparátu člověka a z toho plynoucím zdravotním komplikacím, jako je např. repetitive strain injury (RSI).

Naše ergonomická intervence sestává z posouzení pracovního místa, tzv. auditu, na jehož základě navrhneme změny v pracovním prostředí a režimu klienta. Doporučíme také pohybový režim či terapii. Pro firmy pořádáme workshopy zabývající se ergonomií na pracovišti, kompenzací pracovního zatížení a prevencí zdravotních komplikací z přetížení.

Další příspěvky z této kategorie: