Mgr. Kateřina Kloučková, Ph.D.

Fyzioterapie V roce 2001 absolvovala magisterské studium fyzioterapie, poté pracovala v ambulantních rehabilitačních zařízeních, v té době prošla kurzy Mc Kenzie metody, manuální medicíny, Feldenkraisovy metody, Vojtova principu – diagnostiky a terapie a dalšími. Rok pracovala v irských lázních. V roce 2013 ukončila postgraduální studium biomechaniky na FTVS UK.

V roce 2008 otevřela Studio Balance, kde se věnuje fyzioterapii dospělých a dětí, specializuje se na manuální terapii a rehabilitaci kojenců. Aktivně se účastní biomechanických a fyzioterapeutických akcí a publikuje. Po roce a půl v Holandsku se v roce 2015 vrátila zpět do Čech a přestěhovala fyzioterapeutickou ambulanci do úplně nových prostor ve Vršovicích, které lépe vyhovují nárokům klientů.

Mgr. Pavlína Pelíšková, Ph.D.

V roce 2000 absolvovala magisterské studium fyzioterapie na Fakultě tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy, tamtéž v roce 2011 obhájila doktorát na téma Pohybová terapie u pacientů s diabetes mellitus 2 typu.

Pracovala v několika ambulantních zařízeních a na Klinice rehabilitace a tělovýchovného lékařství ve fakultní nemocnici v Motole.

Hlavní inspirací pro její práci je přístup Clary-Marie Heleny Lewitové, tzv. fyzioterapie funkce. Tento jemný terapeutický dialog dovoluje pracovat se všemi diagnózami, dětmi i dospělými. Dále při práci využívá techniky měkkých tkání, mobilizace, dynamickou neuromuskulární stabilizaci dle prof. Koláře, metodu Ludmily Mojžíšové a aplikaci funkčního tapu. Pravidelně publikuje v našich a zahraničních časopisech a účastní se profesních kurzů pro fyzioterapeuty. V současné době je na mateřské dovolené vede cvičení pro zdravá záda a pořádá rehabilitačně-rekondiční programy v Čechách i v zahraničí.

Lenka Váchalová

Břišní  tance pro těhotné a maminky s miminky V roce 2004 absolvovala půlroční intenzivní výuku zaměřenou na vedení břišních tanců pro těhotné a maminky s miminky u Tamarky Markové. Studovala Školu vědomého rodičovství Janičky Hašplové.

V současné době stále studuje břišní tanec s prvky folklóru u tanečnice řeckého původu Eftimie Anesti. Zajímá se i o další pohybové aktivity tchaj-ti, chi kung, jóga, feldenkraisovu metodu, spontánní, moderni a africký tanec.

Absolvovala kurzy masáží: sportovní a rekondiční, lymfatické masáže, Zen-Touch shiatsu (japonská tlaková masáž, Seymour Coblin) a Zen-Touch obličejovou masáž, reflexní terapii a aromaterapeutickou masáž. Prošla dalšími kurzy jako arteterapie a muzikoterapie.

Mgr. Petra Zemanová

V roce 2003 absolvovala bakalářské studium v oboru fyzioterapie. Od té doby pracuje jako fyzioterpeut v ambulantních zařízeních. Dále absolvovala navazující magisterské studium v oboru rehabilitační-psychosociální péče o postižené děti, dospělé a staré osoby. Z kurzů absolvovala například kurz diagnostiky a terapie funkčních poruch hybné soustavy, míčkování, fyzioterapie funkce, senzomotorické stimulace, MFK a jiné. Je registrována u Ministerstva zdravotnictví v oboru fyzioterapeut. Kromě jiného se věnovala skupinovým cvičení s dětmi i dospělými. V současné době je na mateřské dovolené.