Fyzioterapie pro děti

Pro fyzioterapii novorozenců, kojenců a batolat se u nás využívá zejména Vojtova metoda. U starších dětí se fyzioterapie zabývá zejména držením těla, postavením nožiček, skoliózami a neurologickými či ortopedickými onemocněními. Fyzioterapeut u starších dětí využívá podobné techniky jako u dospělých – měkké techniky a mobilizace, míčkování, Vojtovu metodu, senzomotorické a jiné druhy cvičení a nácvik správného držení.

Konzultace pohybového vývoje dítěte

Pokud máte pocit, že vaše miminko pohybově zaostává za svými vrstevníky, nedělá dlouho pokroky nebo stáčí hlavičku k jedné straně, můžete se přijít poradit.
Při vyšetření terapeut zhodnotí pohybové dovednosti dítěte a jejich kvalitu a doporučí, zda by byla pro dítě vhodná terapie, dále také poradí jak miminko nosit a jak si s ním hrát, aby dělalo pokroky.

Vyšetření spontánní motoriky dítěte a terapie Vojtovou metodou

Při vyšetření se zhodnotí co dítě na svůj věk umí, stanoví se
problém dítěte a cíl kterého bychom chtěli ffyzioterapií dosáhnout. K
vyšetření patří orientační provedení polohových testů a reflexů. Pokud
je nutná terapie Vojtovou metodou, provádí ji rodiče doma a musí být v jejím průběhu
vedeni fyzioterapeutem. Vojtova metoda se používá při neideálním
motorickém vývoji dítěte (centrálních koordinačních poruchách),
neurologických onemocněních, ortopedických vadách, asymetrickém vývoji
dítěte (pokud miminko stáčí hlavičku k jedné straně).

Terapie pro ploché nohy

Velké procento dětí má v současnosti ploché nohy. Je to způsobeno terény po kterých chodíme a konstantním nošením bot, které nejsou vždy vhodné. Terapie plochých nohou kombinuje fyzioterapeutické techniky, instruktáž týkající se cvičení na doma a volby vhodných bot, tape nohy, pomůcek a režimová doporučení.

Vyšetření a léčba pohybového aparátu u dětí

Při léčení pohybového aparátu u dětí se používá stejných prostředků, jako u dospělých, tedy měkkých a mobilizačních technik, senzomotorického cvičení (cvičení na labilních plochách a míčích), kinesiotaping, kondičního cvičení a Vojtovy metody. U dětí léčíme rehabilitací nejčastěji problémy s vadným držením těla, ploché nohy, skoliózy, poúrazové stavy a dětskou mozkovou obrnu.