Vojtova metoda

Vojtova metoda či Vojtův princip je koncept diagnostiky a terapie hybných poruch u dětí. Může se použít i k terapii dospělých osob zejména pacientů s neurologickými a ortopedickými diagnózami.

Profesor Vojta vypracoval diagnostický systém na základě pečlivého rozboru spontánního pohybového projevu dítěte, reflexů a polohových testů. Polohové testy vyjadřují, jak dítě dokáže reagovat svým držením na změnu polohy. To nám ukáže i mnohé o jeho normálním pohybu, protože pokud dítě nezvládne udržet určitou polohu, nemůže z ní poté udělat ještě nějaký další pohyb. Například jestliže dítě stojí hodně sil udržet se na bříšku opřené o obě předloktí, nepůjde mu již uvolnit jednu ruku, aby si mohlo vzít nějakou hračku. Pokud má motivaci uchopit hračku, najde si jiný způsob, jak se ke hračce dostat – vytvoří si náhradní pohybový model, který již pro něj nebude ideální. Pohybový vývoj je uspořádán tak, že na základě vývojově nižších pohybových dovedností dítě automaticky zvládne vyšší pohybové stupně. Pokud si tedy dítě vytvoří náhradní pohybový model, další vývojové stupně z něho vycházejí a jsou také odlišné od optimální motoriky.

Cílem Vojtovy metody je zjistit odlišnosti v pohybovém vývoji dítěte co nejdříve, aby si dítě nevytvořilo náhradní pohybové modely tj. do konce třetího měsíce a začít je léčit. Terapie Vojtovou metodou spočívá v tom, že se u dítěte ovlivňuje řízení pohybu v centrálním nervovém systému a na základě toho vyvoláme u dítěte ideální svalové souhry. Cvičení probíhá tak, že dítě položíme do přesně nastavené polohy a tlakem v určitých bodech u něj vyvoláme pohybovou aktivitu. Tyto pohybové modely se nazývají reflexní otáčení nebo reflexní plazení a jsou v nich obsaženy ideální svalové souhry, které u dítěte postupně vytlačí náhradní pohyby, jež si dítě vytvářelo.

Podmínkou úspěšnosti této léčby je vysoká frekvence cvičení, zpočátku čtyřikrát denně, kterou provádějí rodiče doma. Terapeut pouze instruuje rodiče k tomu, aby terapie byla přesně prováděna. Tato léčba je pro celou rodinu náročná, ale stojí za to vydržet!

Další příspěvky z této kategorie:

Cvičení a hry s dětmi

Formou hry a motivací hračkami rozvíjíme u dětí pohybové dovednosti. Hračky by měly nabídnout dětem co nejvíce podnětů a zapojit kromě zraku i hmat, sluch. Čím více smyslů zapojí, tím více je motivováno k pohybu.

U starších dětí rozvíjíme jejich pohybové dovednosti, které již mají, podporujeme je v lezení a ve zdolávání překážek. Výborným pomocníkem je i míč. Labilita na míči stimuluje receptory vnímající změnu polohy ve vnitřním uchu a v kloubech a tím se automaticky uvádějí do pohotovosti některé svalové skupiny důležité pro držení těla, jako jsou břišní svaly a svaly zádové. Ke stejné reakci dochází i pokud s dětmi pohupujeme a kutálíme při cvičeních, která využívají jen našeho vlastního těla.

Pro děti jsou nejpřínosnější právě rovnovážná cvičení, kde se aktivují převážně svaly, které neumíme svojí vůlí zapojit. Není to tedy forma nějakého aktivního posilování svalů důležitých pro správné držení těla , ale balanční nebo stabilizační cvičení.

Všechny pohyby které děláme vycházejí ze základního držení těla. Pokud své tělo neumíme ovládat, promítá se to do všech pohybů které za den provádíme. Kořeny všech našich problémů se zády tkví v tom, že jsme se v prvních letech svého života nenaučili správně vnímat a ovládat své tělo a naše nesprávné držení je součástí všech denních pohybů. To, že se obtíže projeví až v pozdějším věku souvisí s tím, že kostra dospělého už není tak pružná a také se zvyšují nároky na pohybový aparát, přibývá statické zátěže.

Přínosem cvičení je to, že se děti naučí vnímat své tělo, budou s ním umět pracovat a zamilují si pohyb. Tím vám v pozdější době odpadnou starosti, jak dítě odlákat od monitoru počítače, dítě bude pohyb vyhledávat samo. V každém případě cvičení dětem a rodičům přináší vzájemné sblížení a kontakt, které je pro obě strany nejcennější odměnou

Další příspěvky z této kategorie:

Pohybový vývoj-novorozenec

S příchodem na svět se pro dítě změní spoustu věcí. Najednou přijde z nedráždivého prostředí dělohy ven, kde na něj působí spoustu sluchových, zrakových a ostatních podnětů, které zpočátku mozek novorozence nedokáže zpracovat.

Porod je práce jak pro matku, tak pro dítě. Během porodu se změní světlo, teplota, gravitace se zvýší sedm až desetkrát a dojde k vytlačení tekutiny z plic. Po porodu dítě také slyší jinak než v děloze. Před porodem umí dítě motoricky již spoustu věcí, hraje si s pupeční šňůrou, rozevírá dlaň a strká si palec do pusy.

Novorozenec se vrací k vývojově nižší masové hybnosti, tzn. pokud chce otočit hlavu, zareaguje na to celé tělo změnou polohy. Čerstvě narozené dítě je také nestabilní na zádech i na břiše a proto je stále v pohybu, nemá jistou stabilní polohu. Na zádech se hodně prohýbá v bederní a krční oblasti, nemá žádnou opěrnou plochu a zaklání hlavu, na bříšku se opírá jen o pěstičky, lokty směřují nahoru, nohy má skrčené pod sebou, pánev je vysoko a vpředu naléhá na hrudník. Neumí být symetrické, pohybuje se stále z jedné asymetrické polohy do druhé. Vnímá okolí nejvíce vývojově starými smysly, chutí a dotykem, jak je tomu třeba při kojení.

Po narození je vhodné nosit dítě v poloze klubíčka, má tak stabilní polohu a cítí se jistě jako v děloze. Obzvláště se tato poloha hodí pro děti, které nadměrně reagují na podněty zvenčí a jsou zvýšeně dráždivé. Pro tyto děti je v prvních měsících vhodné balení na spánek do zavinovačky, cítí se tak jistě a bezpečně. Pokud děti nespí, dáváme je už od narození po chvilkách na bříško a motivujeme je k držení hlavičky. Děti zpočátku nejlépe rozeznávají a sledují lidský obličej, proto na ně na zádech i na bříšku mluvíme a snažíme se navázat oční kontakt, pro dítě je to zpočátku kvůli nestabilní poloze obtížné.

Obecně by dítě mělo být v prvních měsících života jen v polohách, které umí samo zaujmout, tedy prozatím v horizontální poloze na bříšku i na zádech, snažíme se ho tak chovat, hrát si s ním i např. nechávat odříhávat. Při manipulaci s miminkem fixujeme hlavičku a měli bychom se vyvarovat záklonu. V prvních měsících nosíme dítě v šátku jen v úvazu kolébky, vertikální poloha zatěžuje páteř.

Další příspěvky z této kategorie:

Masáž lávovými kameny

Novinka, která se u nás nedávno objevila, se již dlouho praktikuje na Havajských ostrovech. Masáž je založena na speciálních havajských masážních technikách se současným využitím horkých kamenů, které mají vysoký relaxační účinek.

Masáž lávovými kameny pochází historicky pravděpodobně z kmenových rituálů praktikovaných americkými Indiány. Není ale jisté, že Indiáni byli první, kteří kameny začali používat jako terapii. O léčebném účinku drahých kamenů při masážích věděli lidé už před 5.000 lety. Masáže teplými kameny nebo přikládáním vzácných kamenů byly oblíbené již u starých Inků, Mayů, v Mezopotámii, v Indii a v Číně.
Postupně se tak vyvinulo několik druhů masáží využívajících lávové kameny. Liší se množstvím a teplotou nahřátých kamenů, dobou trvání a technikou provedení masáže.

Read more

Další příspěvky z této kategorie:

Pilates s overbally

Základem cvičení je pilates, které je zaměřeno na stabilizaci těla, posilování trupových svalů a strečink. Při tomto cvičení se používá jeden až tři overbally plus další cvičební pomůcky, jako jsou například malé činky.
Malý míč je praktičtější i na cvičení v domácím prostředí.

Cena: 120 Kč/ 55 min | Permanentka na 10 cvičení / 1000 Kč
Začínáme ve středu 8.9. od 18 hodin

Další příspěvky z této kategorie:

Co je fyzioterapie?

Fyzioterapie je obor, který dokáže léčit nejen bolesti pohybového aparátu – svalů, šlach a kloubů, ale dokáže také ulevit od bolestí hlavy, bolestí břicha či menstruačních bolestí a zmírnit obtíže vznikající v důsledku psychického vypětí či stresu. Fyzioterapie v rámci prevence pomáhá předcházet problémům se zády a klouby, zpomaluje stárnutí a opotřebování těla, zlepšuje schopnost regenerace po fyzickém zatížení nebo psychickém napětí.

Fyzioterapie pomáhá již dětem v novorozeneckém a kojeneckém věku. Na základě včasné diagnostiky může fyzioterapeut cvičení pomoci odstranit problémy vzniklé neideálním psychomotorickým vývojem a nasměrovat vývoj dítěte opět správným směrem. Ve starším věku dětí pomáhá fyzioterapie rozvíjet správné pohybové stereotypy a kvalitní držení těla, které je v pozdějším věku ušetří konstantního přetěžování některých partií a vzniku degenerativních onemocnění.

Fyzioterapie je též nedílnou součástí sportovní přípravy. Sportovcům pomáhá k lepším a stabilním výkonům a omezuje riziko úrazů, které u závodních hráčů vznikají v důsledku konstantního přetěžování určitých, pro každý sport typických, oblastí. Fyzioterapeuti jsou dnes běžnou součástí realizačních týmů, fyzioterapeut Novotný uvedl nedávno v rozhovoru pro iDNES, že pro hráče tenisu je fyzioterapeut a dobrá rehabilitace důležitější než kondiční trenér.

Jaké prostředky využívá fyzioterapie pro léčbu? Velmi důležitou součástí je pečlivá diagnostika v začátku i v průběhu terapie. Na základě vyšetření užívá fyzioterapeut rozsáhlou škálu metod. Základním kamenem je manuální terapie, fyzioterapie je jedna z mála západních oblastí medicíny při které se pacienta hodně dotýkáme, ve většině medicínských oborů pacienty měříme přístrojem, děláme laboratorní vyšetření a ovlivňujeme stav léky. V dnešním technickém světě je osobní kontakt a dotek vzácnost a u mnoha lidí již samotný dotek léčí.

Dalším fyzioterapeutickým prostředkem je pohyb – cvičení, které učí pacienta harmonicky zatěžovat tělo a nepřetěžovat jen určité oblasti, které se tak snadněji opotřebovávají a bolí.

Fyzioterapeut se také snaží změnit zažité pohybové návyky – stereotypy a upravit pracovní prostředí pacienta. Aby fyzioterapeut dosáhl optimálního výsledku, musí působit přes centrální nervový systém – mozek, který neřídí jednotlivé svaly, ale celé pohybové vzory. K tomuto ovlivnění se používají techniky které působí na neurofyziologickém podkladě jako je Vojtova metoda, senzomotorické cvičení, Kabatova metoda atd.

Fyzioterapie není lék na všechno, ale dotýká se hodně oborů medicíny, v některých je hlavní součástí léčby, v jiných dokáže zmírnit obtíže, či působit jako prevence.

Další příspěvky z této kategorie: