Blog tag.php

Vyšetření a léčba pohybového aparátu u dětí

Při léčení pohybového aparátu u dětí se používá stejných prostředků, jako u dospělých, tedy měkkých a mobilizačních technik, senzomotorického cvičení (cvičení na labilních plochách a míčích), kinesiotaping, kondičního cvičení a Vojtovy metody. U dětí léčíme rehabilitací nejčastěji problémy s vadným držením těla, ploché nohy, skoliózy, poúrazové stavy a dětskou mozkovou obrnu.