Blog tag.php

Senzorická terapie venku

Příčinou motorických problémů dítěte/dospělého člověka může být nedostatečné vnímání vlastního těla nebo naopak přecitlivělost na nějaké podněty, např. hmatové nebo rovnovážné. Problémy v oblasti smyslů (senzorické integrace) můžou vést k potížím v dalších oblastech, jako je komunikace, učení, kontrola emocí, přiměřená aktvivita (hypo/hyperaktivita).
Senzorickou terapií se pracuje na optimalizaci informace ze senzorických systémů. Při hyposenzitivitě např. hmatového čití se terapií snažíme zajistit dostatek hmatových podnětů, které si jinak dítě obstarává jinak, například neustálým okopáváním a narážením. Hypersenzitivita, která se projevuje naopak přecitlivělostí na dotek, oblečení, švy, dotek určitých struktur jako bláto, písek atd. nebo tím, že se dotyčný vyhýbá určitým aktivitám, jako je česání, mytí obličeje, kreslení a má problémy s jídlem. Terapií se snažíme nenásilnou a hravou formou postupně přivykat dítě doteku.
Stejně pracujeme s ostatními smysly, zejména vestibulárním (rovnovážným) nebo hlubokým čitím.
V přírodě je spoustu senzorických podnětů, které se dají využít pro senzorickou terapii. Zejména přírodnin,různých materiálů a textur, balančních objektů a pohybových her, které můžeme venku k terapii použít.
Pokud budete chtít se svým dítětem zkusit senzorickou terapii ve venkovním prostředí, která bude pro dítě spíše hrou než terapií, ozvěte se a domluvíme podrobnosti.

NEURO-VÝVOJOVÁ STIMULACE

Jako fyzioterapeutka a zárovneň maminka jsem po delším hledání zjistila, že existuje systém cvičení pro děti pozitivně ovlivňující pozornost, čtení, psaní a počítání. Tyto školní dovednosti jsou velmi závislé na držení těla, schopnosti provádět izolované pohyby očí, hlavy nebo ruky, na orientaci v prostoru nebo schopnosti uvolnit ruku pro psaní. Díky pohybu dochází ke spojení mezi senzorickou a motorickou kůrou a to má vliv na naše učení.
Při podrobném vyšetření jsme schopni zjistit u dětí odchylky v jemných senzorických a motorických funkcích a sestavit mu individuální cvičení, které během roku obměňujeme podle pokroku dítěte a podle funkcí, které chceme aktuálně ovlivnit.
Pro objednání a více informací volejte Mgr. Kateřinu Kloučkovou – 775 634 227