Sportovní fyzioterapie

Zaměřuje se na akutní poúrazové stavy nebo chronické problémy vzniklé na základě úrazu či opotřebování pohybového aparátu v důsledku jednostranného zatěžování. Využívá všech fyzioterapeutických manuálních technik, cvičení a fyzikální terapie. Důraz je kladen na postupné dávkování cvičení a kombinaci rozmanitých technik a pomůcek k dosažení plné fyzické kondice.

Další příspěvky z této kategorie: