SENZORICKÁ TERAPIE PRO DĚTI VENKU

Nově jsme zařadili senzorickou nebo senzomotorickou terapii v přírodě. Příroda je přirozené prostředí, kde děti nemají z terapie strach a poskytuje nám spoustu senzorických podnětů, které můžeme k terapii použít.
Co je to senzorická terapie? Příčinou motorických problémů dítěte/dospělého člověka může být nedostatečné vnímání vlastního těla nebo naopak přecitlivělost na nějaké podněty, např. hmatové nebo rovnovážné. Problémy v oblasti smyslů (senzorické integrace) můžou vést k potížím v dalších oblastech, jako je komunikace, učení, kontrola emocí, přiměřená aktvivita (hypo/hyperaktivita).
Senzorickou terapií se pracuje na optimalizaci informace ze senzorických systémů. Při hyposenzitivitě např. hmatového čití se terapií snažíme zajistit dostatek hmatových podnětů, které si jinak dítě obstarává jinak, například neustálým okopáváním a narážením. Hypersenzitivita, která se projevuje naopak přecitlivělostí na dotek, oblečení, švy, dotek určitých struktur jako bláto, písek atd. nebo tím, že se dotyčný vyhýbá určitým aktivitám, jako je česání, mytí obličeje, kreslení a má problémy s jídlem. Terapií se snažíme nenásilnou a hravou formou postupně přivykat dítě doteku.
Stejně pracujeme s ostatními smysly, zejména vestibulárním (rovnovážným) nebo hlubokým čitím.
V přírodě je spoustu senzorických podnětů, které se dají využít pro senzorickou terapii. Zejména přírodnin,různých materiálů a textur, balančních objektů a pohybových her, které můžeme venku k terapii použít.
Pokud budete chtít se svým dítětem zkusit senzorickou terapii ve venkovním prostředí, která bude pro dítě spíše hrou než terapií, ozvěte se a domluvíme podrobnosti.

Další příspěvky z této kategorie: