Návštěvní služba

Fyzioterapie v domácím prostředí je určena především pro klienty s omezenou schopností pohybu, jejichž stav nevyžaduje hospitalizaci, ale pro které je problém dopravit se na pobočku k ambulantnímu ošetření. Jedná se například pacienty s onemocněním pohybového nebo nervového aparátu (Parkinsonova choroba., roztroušení skleróza mozkomíšní, cévní mozková příhoda, traumatické poranění centrálního nervového systému), po ortopedických operacích (stavy po totální endoprotéze kyčelních nebo kolenních kloubů), při poúrazových stavech a při bolestech pohybového systému. Můžeme přijet i za klientem, který péči v domácím prostředí uvítá z důvodu časové vytíženosti.

Cílem fyzioterapie v domácím prostředí je odstranění bolestí, zlepšení celkové mobility, zlepšení pohyblivosti kloubů, protažitelnosti i síly svalů, zlepšení dechových funkcí, výcvik stability stoje a chůze.

Vlastní plán terapie je v každém konkrétním případě navržen na základě vyšetření pacienta a jeho individuálních možností.

Fyzioterapie v domácím prostředí zlepšuje fyzickou a psychickou kondici, aktivuje pacienta a může pomoci předejít hospitalizaci, nebo na ni navazuje. Používáme stejné fyzioterapeutické přístupy jako při ambulantním ošetření. Můžeme nabídnout pomoc při ergonomii činností v domácím prostředí. Společně vybereme a doporučíme vhodné kompenzační pomůcky pro samoobsluhu i mobilitu, na které máte ze zdravotního pojištění nárok a pomůžeme klientům zorientovat se v jejich zdravotnických nálezech.

Cena terapie se stanovuje individuálně dohodou.

Další příspěvky z této kategorie: