Cvičení a hry s dětmi

Formou hry a motivací hračkami rozvíjíme u dětí pohybové dovednosti. Hračky by měly nabídnout dětem co nejvíce podnětů a zapojit kromě zraku i hmat, sluch. Čím více smyslů zapojí, tím více je motivováno k pohybu.

U starších dětí rozvíjíme jejich pohybové dovednosti, které již mají, podporujeme je v lezení a ve zdolávání překážek. Výborným pomocníkem je i míč. Labilita na míči stimuluje receptory vnímající změnu polohy ve vnitřním uchu a v kloubech a tím se automaticky uvádějí do pohotovosti některé svalové skupiny důležité pro držení těla, jako jsou břišní svaly a svaly zádové. Ke stejné reakci dochází i pokud s dětmi pohupujeme a kutálíme při cvičeních, která využívají jen našeho vlastního těla.

Pro děti jsou nejpřínosnější právě rovnovážná cvičení, kde se aktivují převážně svaly, které neumíme svojí vůlí zapojit. Není to tedy forma nějakého aktivního posilování svalů důležitých pro správné držení těla , ale balanční nebo stabilizační cvičení.

Všechny pohyby které děláme vycházejí ze základního držení těla. Pokud své tělo neumíme ovládat, promítá se to do všech pohybů které za den provádíme. Kořeny všech našich problémů se zády tkví v tom, že jsme se v prvních letech svého života nenaučili správně vnímat a ovládat své tělo a naše nesprávné držení je součástí všech denních pohybů. To, že se obtíže projeví až v pozdějším věku souvisí s tím, že kostra dospělého už není tak pružná a také se zvyšují nároky na pohybový aparát, přibývá statické zátěže.

Přínosem cvičení je to, že se děti naučí vnímat své tělo, budou s ním umět pracovat a zamilují si pohyb. Tím vám v pozdější době odpadnou starosti, jak dítě odlákat od monitoru počítače, dítě bude pohyb vyhledávat samo. V každém případě cvičení dětem a rodičům přináší vzájemné sblížení a kontakt, které je pro obě strany nejcennější odměnou

Další příspěvky z této kategorie: