Fyzioterapie pro dospělé

Fyzioterapeut řeší u dospělých zejména bolesti zad, funkční poruchy pohybového aparátu a úrazy. Po vyšetření využívá fyzioterapeut různých technik, zejména mobilizace a měkké techniky, senzomotorické cvičení, cvičení k odstranění svalové nerovnováhy. Ke slovu přijde i Vojtova metoda, které se využívá zejména u neurologických onemocnění. Samozřejmostí je nácvik správného držení a návrh na úpravu pracovního režimu či prostředí.

Vyšetření pohybového aparátu a následná terapie

Na základě důkladného vyšetření pohybového aparátu se stanoví hlavní problém klienta a stanoví se rehabilitační plán, který povede ke zlepšení. V terapii se pak využívá kombinace fyzioterapeutických technik (široké škály předehřátí, mobilizací a měkkých technik, Vojtovy metody, různých druhů cvičení). Navíc pacient dostane plán cvičení na doma a návrh úprav pracovního prostředí.

Mobilizace kloubů a terapie měkkých tkání

Mobilizací nazýváme uvolnění kloubních blokád na páteři i v ostatních kloubech těla. Kloubní blokáda se vytváří v místech, která jsou námi přetěžována v důsledku jednostranné či asymetrické zátěže a to nejen dynamické ale především statické, například v případě dlouhého nesprávného sezení nebo chabého držení těla při stoji, chůzi a ostatních činnostech. Blokádou kloubu nazýváme to, když se kloubní hlavice “zasekne” v některé z krajních poloh a nemůže se v kloubu volně pohybovat.

Měkkými tkáněmi nazýváme fascie (to jsou vazivové útvary), šlachy, svaly. Změnou jejich napětí můžeme značně ovlivnit bolestivé stavy.

Vojtova metoda pro dospělé

U dospělých se Vojtova metoda doporučuje při neurologických onemocnění, je vhodná u akutních a chronických bolestí zad (vertebrogenních algických syndromů) a některých ortopedických diagnóz například zmrzlého ramene a skolióz.

Kompletní terapie nohy

Kompletní terapie nohyNoha je pro nás velmi důležitá, celý den nás nosí a my jí dost často nevěnujeme moc pozornosti. Problémy v oblasti nohy mohou způsobovat i vzdálené poruchy jako jsou bolesti zad a naopak zásahem na noze můžeme ovlivnit vzdálenější oblasti jako jsou záda.

Začneme celkovým vyšetřením pohybového aparátu, zhodnocením stoje, chůze a nohy samotné. Pak uvolníme měkké tkáně nohy a kloubní blokády. Ke stálejšímu ovlivnění nohy je třeba cvičení a to zejména senzomotorické, které znovu aktivuje svaly plosky nohy a ovlivní nožní klenbu a držení těla. Nakonec doporučíme vhodnou obuv a pomůcky.

Terapie trvá 1,5 hodiny

Komplexní pomoc při bolestech zad

Po důkladném vyšetření se terapie skládá z předehřátí pomocí různých typů zábalů, elektroléčby, manuální terapie, reflexní masáže a cvičení. Klient získá i návrh cvičení na doma a doporučení týkající se správného držení těla, zdravotních pomůcek a úprav v pracovním prostředí. Pomoci může i kinesiotape. Terapie trvá 1,5 hodiny.

Sportovní fyzioterapie

Zaměřuje se na akutní poúrazové stavy nebo chronické problémy vzniklé na základě úrazu či opotřebování pohybového aparátu v důsledku jednostranného zatěžování. Využívá všech fyzioterapeutických manuálních technik, cvičení a fyzikální terapie. Důraz je kladen na postupné dávkování cvičení a kombinaci rozmanitých technik a pomůcek k dosažení plné fyzické kondice.

Návštěvní služba

Fyzioterapie v domácím prostředí je určena především pro klienty s omezenou schopností pohybu, jejichž stav nevyžaduje hospitalizaci, ale pro které je problém dopravit se na pobočku k ambulantnímu ošetření. Jedná se například pacienty s onemocněním pohybového nebo nervového aparátu (Parkinsonova choroba., roztroušení skleróza mozkomíšní, cévní mozková příhoda, traumatické poranění centrálního nervového systému), po ortopedických operacích (stavy po totální endoprotéze kyčelních nebo kolenních kloubů), při poúrazových stavech a při bolestech pohybového systému. Můžeme přijet i za klientem, který péči v domácím prostředí uvítá z důvodu časové vytíženosti.

Cílem fyzioterapie v domácím prostředí je odstranění bolestí, zlepšení celkové mobility, zlepšení pohyblivosti kloubů, protažitelnosti i síly svalů, zlepšení dechových funkcí, výcvik stability stoje a chůze.

Vlastní plán terapie je v každém konkrétním případě navržen na základě vyšetření pacienta a jeho individuálních možností.

Fyzioterapie v domácím prostředí zlepšuje fyzickou a psychickou kondici, aktivuje pacienta a může pomoci předejít hospitalizaci, nebo na ni navazuje. Používáme stejné fyzioterapeutické přístupy jako při ambulantním ošetření. Můžeme nabídnout pomoc při ergonomii činností v domácím prostředí. Společně vybereme a doporučíme vhodné kompenzační pomůcky pro samoobsluhu i mobilitu, na které máte ze zdravotního pojištění nárok a pomůžeme klientům zorientovat se v jejich zdravotnických nálezech.

Cena terapie se stanovuje individuálně dohodou.